رنگ عشق

در و دیوار دنیا رنگی است

خدا جهان را رنگ کرده است٫

رنگ عشق...

و این رنگ همیشه تازه است

هرگز خشک نخواهد شد

از هر طرف که بگذری لباست به گوشه ای خواهد گرفت و

رنگی خواهد شد

اما ای کاش چندان هم محتاط نباشی

شاد باش و بی پروا بگذر

خدا کسی را دوست تر دارد که لباسش رنگی تر است...

.......................................................................

گرفته شده از نوشته های  یک دوست ( با اجازه البته) 

/ 1 نظر / 75 بازدید
دختر باران

24/ 11/ 85 ... در آغاز چهلمین سال پرواز بزرگ بانوی شعر ایران به آسمان می نگریم . بیا ...